Γιάννης Πολλάκης

polakis

Giannis Pollakis                 STA-51

Ο Γιάννης Πολλάκης είναι ένας ξεχωριστός Λυράρης
με κυρίαρχη παρουσία στο εξωτερικό

Sensors: STA-51